Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 31226457
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІСТЕК"
Дата, на яку складено інформацію: 14.08.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися