Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03115815
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599"
Дата, на яку складено інформацію: 19.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися