Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03357671
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
Дата, на яку складено інформацію: 20.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну типу акціонерного товариства Подивитися