Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00902240
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛАНIВСЬКИЙ АГРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 13.09.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Подивитися