Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30593842
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОСКУРІВ"
Дата, на яку складено інформацію: 12.09.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися