Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 34819244
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг"
Дата, на яку складено інформацію: 13.09.2019
Склад інформації
Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися
Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися