Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00480968
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "ВIТАМIНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 11.06.2018
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися