Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00413446
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"
Дата, на яку складено інформацію: 09.10.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися