Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 23399393
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Дата, на яку складено інформацію: 08.10.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися