Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01416777
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Електроважхімпроект"
Дата, на яку складено інформацію: 04.10.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися