Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 33262696
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг"
Дата, на яку складено інформацію: 30.09.2019
Склад інформації
Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися