Регулярна інформація за 3 квартал 2019 року
Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
ЄДРПОУ: 34410930
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про облігації емітента Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися