Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 33239630
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 07.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися