Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03484062
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Лисичанськнафтопродукт"
Дата, на яку складено інформацію: 07.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися