Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 04824652
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ"ЄДНАННЯ "РАССВЕТ-ЕНЕРГО"
Дата, на яку складено інформацію: 15.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися