Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 21608415
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Завод "Унiверсал-А"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися