Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00135390
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Подивитися