Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14312430
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися