Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05477043
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНДЕЛІКА"
Дата, на яку складено інформацію: 29.11.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися