Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 35810511
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися