Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 32638319
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"
Дата, на яку складено інформацію: 14.01.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися