Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 05505526
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Кар'єроуправління."
Дата, на яку складено інформацію: 13.01.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися