Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 24969510
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "2 РЕМОНТНИЙ ЗАВОД ЗАСОБIВ ЗВ'ЯЗКУ"
Дата, на яку складено інформацію: 14.01.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися