Регулярна інформація за 4 квартал 2019 року
Назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ: 14360570
Дата останнього дня звітного періоду: 31.12.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація щодо посади корпоративного секретаря Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися