Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 30382533
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"
Дата, на яку складено інформацію: 13.02.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про порушення справи про банкрутство емітента Подивитися