Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02472200
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗЕТА «ПРИАЗОВСЬКИЙ РОБОЧИЙ»
Дата, на яку складено інформацію: 28.02.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися