Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 35574379
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Мультi Весте Україна 2»
Дата, на яку складено інформацію: 05.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися