Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 35058997
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Мультi Весте Україна 1»
Дата, на яку складено інформацію: 05.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися