Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 20077720
Повне найменування емітента: акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
Дата, на яку складено інформацію: 22.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися