Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14219127
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"
Дата, на яку складено інформацію: 25.03.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися