Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 31752402
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит-Рейтинг»
Дата, на яку складено інформацію: 26.03.2020
Склад інформації
Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися
Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися