Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360920
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК
Дата, на яку складено інформацію: 01.01.2020
Склад інформації
Структура власності приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі Подивитися