Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360570
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 29.05.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Подивитися