Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360920
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу Подивитися