Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01293961
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Нафтогазбуд"
Дата, на яку складено інформацію: 02.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Подивитися