Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00240052
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Бетонмаш"
Дата, на яку складено інформацію: 01.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися