Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360570
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 16.07.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу Подивитися