Регулярна інформація за 2 квартал 2020 року
Назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЛЬВІВ"
ЄДРПОУ: 09801546
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Подивитися
Проміжна фінансова звітність банку Подивитися
Висновок про огляд проміжної фінансової звітності Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися