Регулярна інформація за 2 квартал 2020 року
Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельний центр "Добробуд"
ЄДРПОУ: 33978232
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про облігації емітента Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Подивитися
Проміжна фінансова звітність емітента Подивитися
Звіт про стан об'єкта нерухомості Подивитися