Регулярна інформація за 2 квартал 2020 року
Назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
ЄДРПОУ: 19355562
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Основні відомості про емітента Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про посадових осіб емітента Подивитися
Інформація щодо корпоративного секретаря Подивитися
Інформація про випуски акцій Подивитися
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Подивитися
Проміжна фінансова звітність банку Подивитися
Проміжний звіт керівництва Подивитися
Твердження щодо проміжної інформації Подивитися