Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00377213
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
Дата, на яку складено інформацію: 12.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися