Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02659223
Повне найменування емітента: Приватне Миколаївське обласне акцiонерне товариство по туризму та екскурсiях "Миколаївтурист"
Дата, на яку складено інформацію: 15.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися