Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 02659186
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСIЯХ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКТУРИСТ"
Дата, на яку складено інформацію: 15.09.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися