Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00384147
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пологівський олійноекстракційний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 15.10.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися