Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00278830
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА"
Дата, на яку складено інформацію: 06.10.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися