Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 13934129
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Ван Клік"
Дата, на яку складено інформацію: 16.10.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Подивитися