Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01350251
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські автобуси"
Дата, на яку складено інформацію: 16.10.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися