Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 01416470
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГIДРОСПЕЦБУД”
Дата, на яку складено інформацію: 11.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду Подивитися