Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 38272117
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПРЕСТИЖ"
Дата, на яку складено інформацію: 11.03.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися