Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00709135
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Херсонбджолопром"
Дата, на яку складено інформацію: 20.11.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Подивитися